BALTIC CH, EE CH, LV CH, NORDIC CH, LT CH, KL CH, SE&DK&FI&NO UCH, SE V-23, NOJUBV-23, LVV-23, GBSV-23, KL N’23, HAHV-22, NORDIC JV-19
Rollick's Champagne On Ice

29 poäng

Rollicks Champagne On Ice lu

Uppfödare: Anna Wester och Charlotta Mellin, Nyköping
Ägare: Åsa Muntlin