Lördagen den 18 februari samlades 15 st medlemmar vid sina telefoner/datorer för att delta på Svenska Kerry Blue Terrier Klubbens årsmöte.

Uppfodar och arsmote 2022

Liksom i fjol hade årsmötet samlat ett förhållandevis stort deltagande. Även om det är trevligare med årsmöte “in real life” så möjliggör det digitala forumet att fler från vårt avlånga land kan delta. Årets mötesdeltagare kom från Skellefteå i norr till Limhamn i söder.

Förutom val av ny styrelse tog mötet beslut om följande förändringar

  1. Årsavgiften för 2024 höjs till 300 kr med motivering att “klubbens mycket uppskattade tidning, Kerry Nytt (2 tidningar/år), kostar mer både för tryck och porto. Även utgifter för webbsida och andra medlemsuppskattade aktiviteter som digitala föreläsningar och lokala klubbar ökar. Den höjda medlemsavgiften ska komma alla medlemmar tillgodo”.

  2. Avgift för uppfödarregister/valpförmedling, sedan webbsidan startades har det kostat 200 kr extra för uppfödarna för att stå med på listan. Efter diskussion och omröstning beslutades att ta bort uppfödaravgiften på 200 kr med omedelbar verkan.

  3. Avgift för kerryklippare, en avgift tas ut på 100 kr för att stå med som kerryklippare på klubbens webbplats. Beslut togs att avskaffa denna avgift med omedelbar verkan.  

För att stå med i uppfödarregistret/ listan över kerryklippare krävs fortfarande att personen är medlem i Svenska Kerry Blue Terrier Klubben och vid valphänvisning att minst en av föräldrarna är friröntgade från HD.

Ny styrelse

Klubbens ordförande sen många år tillbaka, Eva Lejdbrandt samt ledamöterna Ann-Christine Hellqvist (vice ordförande) och Lena Steffner (sekreterare) valde att avgå i samband med årsmötet. 

Som ny ordförande valdes Åsa Muntlin och till nya ledamöter valdes Anna-Karin Modig och Sofia Dafgård. Ylva Alpheim valdes in som ny suppleant.

Ni kan läsa mer om Anna-Karin, Sofia och Ylva  på vår hemsida Anna-Karin, Sofia och Ylva, presentation av våra nya styrelsemedlemmar i SKBTK


Klubben vill passa på att rikta ett STORT TACK till Eva, Ann-Christine och Lena för alla deras insatser i SKBTK och hälsar samtidigt Anna-Karin, Sofia och Ylva hjärtligt välkomna!

Årets Kerry

Mötet avslutades med presentation av samtliga Årets Kerry-vinnare som alla kommer att få ett fint diplom hemskickat till sig. Stort GRATTIS till alla dessa fantastiska hundar och till deras ägare. Vinnarna har sen tidigare presenterats på vår hemsida Vinnare i tävlingen Årets Kerry utsedda.