Årets årsmöte hölls i Jönköping på Elmia Scandic hotell i Jönköping. Drygt tio deltagare kom från Stockholm i norr, Göteborg i väst och Malmö i söder för att bland annat välja styrelse för 2013.

arsmotet

Dagen inleddes med en timmes gemensam lunchbuffé i hotellets restaurang innan mötet startade klockan 13.00.

Det var många frågor som togs upp och diskuterades bland annat fortsatt utveckling av hemsidan skbtk.com, hur vi tillmötesgår önskemål om utskick av Kerry Nytt i utskriven form, aktiviteter i lokalavdelningarna, Kerry Specialen m.m.

Efter genomgågna punkter på dagordningen avslutades mötet med att Vice ordförande delade ut pris till Årets Kerry Ch Shyloch Navigator To Edrus, uppfödare Helge Kvivesen, Norge, ägare Eva & Charlie Lejdbrandt, Lödöse, bästa Svenskfödda Kerry Ch Rollick's High Time For A Hero uppfödare & ägare Charlotta Mellin. Pris delades också ut till Årets Kerryvalp, Edrus Narelle som är uppfödd och ägd av Eva & Charlie Lejdbrandt.

eva dorte lotta dorte felicia dorte
Eva Lejdbrandt tar emot
pris av Dorte Bernro för
Årets Kerry Ch Shyloch Navigator To Edrus
Charlotta Mellin tar emot pris
av Dorte Bernro för Bästa Svenskfödda Kerry Ch Rollick's High Time For A Hero
Felicia Lejdbrandt tar emot
pris av Dorte Bernro för
Årets Kerryvalp Edrus Narelle

 Dorte Bernro