FDI RLD F RLD N SE UCH
Rollick's Precious Memory (T)
E.  C.I.B. SE UCH SE V-09 WW-08 Kerrydom Court Hero At Rollicks
U.  SE UCH Rollick's Etude
Uppfödare: Mellin Charlotta , Wester Anna , Kvedby Lövhyddan 1 , 61193 Nyköping
Ny titel:  SE UCH, RLD N