För närvarande har vi inga väntade valpkullar inrapporterade.