Går du i medlemstankar

Nu kan du göra din medlemsskapsanmälan direkt på nätet. Medlemsavgift 2018: Fullbetalande medlem 250:-, Familjemedlemmar 75:-. Fyll i nedanstående formulär och betala in medlemsavgiften på vårt plusgiro: 83 88 70-4 så lägger vi in dig som medlem.
Välkommen som medlem i Svenska Kerry Blue Terrier Klubben.