Går du i medlemstankar

Nu kan du göra din medlemsskapsanmälan direkt på nätet. Medlemsavgift 2017: Fullbetalande medlem 250:-, Familjemedlemmar 75:-. För ytterligare 50 kr i medlemsavgift (300:-) kan du få en utskrift av våra digitala Kerry Nytt hemskickad till dig. Observera att det blir ingen "riktig tidning" utan en datorutskrift i färg av den pdf-fil som finns inlagd på vår webbplats. Det vill säga ett antal A4-sidor som är sammanhäftade. Mellanskillnaden på 50 kronor ska täcka portokostnader och gäller endast för utskick till svenska postadresser. Fyll i nedanstående formulär och betala in medlemsavgiften på vårt plusgiro: 83 88 70-4 så lägger vi in dig som medlem.
Välkommen som medlem i Svenska Kerry Blue Terrier Klubben.