SKBTK' s norska bankkonto har avslutats

För våra norska medlemmar vill vi här meddela att vi avslutat klubbens norska konto. Betalningar till klubben såsom medlemsavgift och anmälningsavgift från utlandet görs till klubbens plusgiro: 83 88 70-4 eller kontant enligt överenskommelse med SKBTK's kassör.